Zo rond je de opleiding EnergieDeskundige af

door | mrt 1, 2022 | Energiemanagement, opleiding EnergieDeskundige

In laatste bijeenkomst van opleiding tot EnergieDeskundige geven de deelnemers een presentatie waarin ze laten zien welke stappen ze gaan zetten, of al hebben gezet, met dat wat ze in de opleiding (vanuit het organisatieperspectief) hebben geleerd. In de 12 modules komen er veel verschillende onderwerpen aan bod en ieder is met meerdere van deze onderwerpen aan de slag gegaan. Deze onderwerpen kun je zien als de knoppen waar je in organisaties aan kunt draaien voor het faciliteren van meer energie. De eindopdrachten waren heel inspirerend en daarnaast was het supergaaf om te zien wat de opleiding allemaal heeft opgeleverd. Vol trots hebben dan ook alle deelnemers hun certificaat ontvangen en kunnen in hun organisatie aan de slag als EnergieDeskundige.

Graag deel ik een aantal samenvattingen van de presentaties:

De energiekste gemeente van Nederland

Vanuit het managementteam van een Brabantse gemeente waren er 4 deelnemers aangesloten. Samen vormen zij nu een team van EnergieDeskundigen en gaan zij met het geleerde uit de opleiding verder aan de slag met het vormen van de energiekste gemeente van Nederland. Hiervoor zijn ze eerst aan de slag gegaan met het hervormen van de organisatiestructuur voor een goede stabiele basis waarin ook de interne zaken goed op orde zijn. Daarna is het managementteam zich gaan richten op de cultuur binnen de organisatie. De gemeente streeft naar een cultuur waarin werkgeluk voorop staat zodat iedereen er graag zou willen komen en blijven werken.

Het duidelijk krijgen van dit doel en communiceren ervan is daarom verder aangescherpt. Met de kennis van het brein en de biochemie, gaan zij zichzelf en de organisatie anders prikkelen waardoor werkgeluk ook echt ervaren wordt en de cultuur zich stap voor stap de gewenste kan op kan ontwikkelen.

Dialoog en leiderschap als speerpunten

Een deelnemer van een internationale grote corporate heeft mede door de opleiding haar afdeling een groei kunnen laten doormaken in dialoog en leiderschap. Daarbij speelde visievorming en teampositionering een belangrijke rol. De programma’s binnen de afdelingen werden scherper gedefinieerd om daarmee ook de communicatie onderling te verbeteren. Hierbij werd ook geëxperimenteerd met agile werken iets wat in de opleiding ook naar voren is gekomen. Vanuit een andere breinpositie, de vlieg op de muur, houden zij het proces nu nauwlettend in de gaten en dat heeft al tot verassend inzichten geleid.

Vanuit functies naar individuele talent na vervelend scenario

Een andere deelnemer uit een organisatie die verantwoordelijk is voor de Nederlandse infrastructuur is vooral aan de slag gegaan met de talenten van medewerkers. In deze organisatie moesten veel lopende projecten worden stopgezet omdat een uitspraak van de raad van staten lang op zich liet wachten. Hierdoor kelderde de energie binnen de organisatie waardoor veel medewerkers vertrokken. De organisatie staat nu voor de uitdaging om nieuwe medewerkers aan te trekken en de energie weer positief te laten stromen. Ze gaan daarbij hun medewerkers meer benaderen vanuit hun individuele talenten en niet alleen meer vanuit hun functies. Hiervoor heeft ze de verschillende handvatten en tools ingezet die ze in de modules aangereikt heeft gekregen. Vanuit het mensperspectief in de opleiding heeft zij voor zichzelf verschillende technieken geleerd en toegepast om haar brein, biochemie en hoeveelheid energie te optimaliseren en hier nog sterker in te staan.

Werknemers de eigen regie teruggeven

Een van de presentaties kwam van een deelnemer uit een internationale organisatie die andere organisaties helpen bij het verbeteren van hun industriële prestaties. Deze organisatie is ingericht volgens een managementstructuur en filosofie die het verbinden en samenwerken op een zo’n laag mogelijk niveau in de organisatie benadrukt. Dit is een van de principes die ook in de opleiding EnergieDeskundige wordt behandeld. In de presentatie kwam naar voren dat ondanks deze inrichting een geautomatiseerd plansysteem ervoor zorgde dat de autonomie van de medewerkers was afgenomen en de verantwoordelijkheid en hoeveelheid energie daardoor was teruggelopen. Zij is aan de slag gegaan met de theorie uit de module “regie” en is gaan kijken naar hoe zij deze medewerkers de regie terug kan gaan geven. Door, als eerste stap, de medewerkers uit te dagen zelf met oplossingen te komen ontstond er direct een mooie win-win situatie. Er werden goede oplossingen aangedragen en gaf het een boost aan het gewenste vertrouwen en de hoeveelheid energie. Door te experimenteren met oplossingen, iets wat ook in de opleiding terugkomt, heeft zij een positieve boost aan de energie binnen de organisatie gegeven.

Sabotage gedrag omzetten en speeddates inzetten

Een deelnemer werkzaam bij een ziekenhuis gaf aan als eerste met haar eigen sabotage gedrag aan de slag te zijn gegaan. Een verandering binnen een organisatie in gang zetten begint namelijk bij jezelf. De verkregen inzichten in haar brein en biochemie vanuit het mensperspectief hebben haar daar goed bij geholpen. Daarnaast is zij aan de slag gegaan met de module “belonen” en “communicatie”. Ze heeft daarvoor onder andere een denktank over duurzame inzetbaarheid georganiseerd en speeddates voor medewerkers met het bestuur. Hiermee heeft zij een mooie stap gezet om de verschillende losse eilandjes binnen de organisatie met elkaar te verbinden. Met als resultaat heel wat mooie openingen en ideeën waarvan de energie in de organisatie nog meer is gaan bruisen.

Wil je meer weten over de opleiding EnergieDeskundige?

Test hier gratis jouw energie

In vijf minuten weet jij of je een energielek hebt

Wil jij weten hoe je jouw energie kan managen?

Met de TopState Boost mail inspireren wij al meer dan 1000 lezers met waardevolle tips om hun energielevel te vergroten.

Leuk, je bent ingeschreven. Op vrijdag ontvang je van ons de TopState Boost. We belanden wel eens in de spambox dus check vrijdag zeker even of je de Boost daar kunt vinden.